Vrijwillige inname kleine plastic flessen

In een poging om zwerfafval tegen te gaan, moeten per 1 juli 2021 ook op tankstations kleine plastic flessen met statiegeld ingeleverd kunnen worden. Wij krijgen de afgelopen periode veel vragen van onze leden over dit onderwerp en zetten daarom de belangrijkste punten op een rij. Voor bemande stations langs de snelweg is inname van kleine plastic flessen een verplichting. Voor alle overige bemande tankstions geldt deze verplichting niet, ook al verkopen zij wel plastic flesjes. Deze locaties kunnen er wel voor kiezen om vrijwillig als innamepunt te fungeren. 

 

Vrijwillige innamepunten als tankstations kunnen een bak aanschaffen via de site van Statiegeld Nederland of bij een winkel naar keuze. Via Statiegeld Nederland wordt er digitaal marketingmateriaal ter beschikking gesteld om uniform richting consument te communiceren. Een vrijwillig innamepunt mag € 0,15/€ 0,25 retour geven aan de consument, maar is daartoe niet verplicht. De statiegeldopbrengst kan aan een erkend goed doel (zie CBF.nl) naar keuze worden overgemaakt. Dat doel wordt opgegeven bij de registratie. Statiegeld Nederland maakt, op basis van de ontvangen statiegeldflessen, de opbrengst direct over naar het gekozen doel.

 

Via de website van Statiegeld Nederland vindt u een factsheet met meer specifieke informatie voor vrijwillige innamepunten.