Peut De Vrije Pomp sluit nieuw contract met VARO

In het eerste kwartaal van dit jaar heeft het bestuur samen met Chris van der Straaten een uitgebreide verkenning gedaan op zoek naar de beste inkoopcondities.

 

Momenteel wordt er door 19 tankstations ingekocht op basis van het inkoopcontract van PEUT. Het gaat dus om een zeer stevig volume.

 

Met meerdere marktpartijen is meermalen gesproken. Uiteraard zijn de gouden regels altijd een basisvoorwaarde voor onze overeenkomst. Oftewel: inkoop op wereldmarktprijs, lange betalingstermijn, korte looptijd en temperatuurcorrectie.

 

Gelukkig bleek door diverse partijen invulling te geven aan deze voorwaarden. Het levende bewijs dat PEUT 6 jaar na haar oprichting het nog steeds voor elkaar krijgt mee te doen met de grote jongens. Ook de kleinere ondernemers die niet meedoen met PEUT doen hier nog dagelijks haar voordeel mee. In de afgelopen periode zijn als gevolg van de maatregelen rond COVID en de hiermee gepaard gaande dalende olieprijs de marges door het dak gegaan. Gelukkig kan deze toegenomen marge het verlies aan volume wat compenseren.

 

In de recente onderhandelingsronden is met name stilgestaan bij de zogenaamde biokosten. Aangezien deze kosten ongeveer 80% van de toeslag op de olieprijs uitmaakt een niet te verwaarlozen onderdeel. Allereerst hebben we een vergelijking over 2020 gemaakt. Gelukkig bleek PEUT zeer scherp ten aanzien van de biokosten. Vervolgens hebben we om absolute transparantie gevraagd en zijn er afspraken gemaakt dat we goed scherp kunnen blijven. Voor het komende jaar zien we de inkoopcondities dan ook met veel vertrouwen tegemoet.

 

Naast goede inkoopcondities zien wij in VARO ook een partij die kan samenwerken op marketinggebied en technisch vlak.  De nieuwe condities zijn ingegaan per 1 april 2021. Gelukkig hebben we de toeslagen nagenoeg gelijk kunnen houden. Heeft u vragen over uw inkoopcondities of wilt u ook mee profiteren van de inkoopmantel van PEUT neem dan contact op met Chris. Hij praat u graag bij.