Energiebesparende maatregelenlijst en hoge boete indien niet per 1 juli aan informatieplicht is voldaan

Energiebesparende maatregelen

Voor de tankstationbranche is er een lijst samengesteld waar uitgebreid in beschreven staat welke maatregels er genomen kunnen en moeten geworden op tankstations die energie besparen en binnen 5 jaar terug te verdienen zijn. Dit is een verplichting die volgt uit de wet. De laatste tijd is energiebesparing een topprioriteit bij de verschillende gemeenten en toezichthouders. De energiebesparende maatregelenlijst voor tankstations (EML)  is echter pas sinds 1 januari van dit jaar van kracht en wordt nu al weer aangepast. Ontwikkelingen gaan snel tegenwoordig en u wordt als tankstationondernemer geacht daar actief mee aan de slag te gaan. Via https://www.infomil.nl/onderwerpen/duurzaamheid-energie/energiebesparing/erkende-maatregelen/ bedrijfstak 16 kunt u de lijst met EML's voor Tankstations en autowasinrichtingen bekijken.

 

Informatieplicht

Om nog meer druk op de ketel te zetten is er voor bedrijven die meer dan 50.000 kWh aan elektriciteit verbruiken en/of 25.000 m3 aan aardgas per jaar ook nog extra een informatieplicht ingevoerd per 1 juli 2019 om te melden of en hoe zij aan de verplichte energiebesparing voldoen. Dit is al heel snel voor tankstationondernemers, zeker omdat er pas net een EML voor tankstations van kracht is waar u uw maatregelen voor energiebesparing in kunt nagaan en mogelijk uit voeren.

Sommige zaken kunnen pas op een zogenaamd “natuurlijk” moment, anderen kunnen meteen al. Daar moet je hard aan werken en een plan voor opstellen. Mocht een( tankstation)ondernemer echter om wat voor reden dan ook de gemeente niet hebben geïnformeerd via een e-loket vóór 1 juli 2019, dan loopt hij het enorme risico van een boete van 1000 euro per week verzuim!! Dit is veel te veel en niet in verhouding staan tot het doel en de tijd. De overheid zwakt de hoogte van de boete af door te stellen dat gemeenten ook lagere bedragen mogen opleggen maar je zult maar net in zo’n “strenge” gemeenten wonen die ambitieus  is en voorop wil lopen…..

 

E-loket

Eerder was  gemeld dat er een e-Loket bij het RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) medio januari 2019 opgesteld wordt voor het indienen van de rapportages van de informatieplicht. Deze datum wordt helaas niet gehaald. De openstelling van e-Loket wordt waarschijnlijk uitgesteld naar maart 2019. De geactualiseerde energiebesparende maatregelenlijsten voor diverse branches zullen begin 2019 gepubliceerd worden en zo snel mogelijk op de website van InfoMil beschikbaar zijn. Na de actualisatie van de EML heeft RVO.nl nog enkele weken nodig om de nieuwe lijsten in het e-Loket te plaatsen. De verlate openstelling van e-Loket heeft vooralsnog nog geen consequentie voor de uiterlijke rapportagedatum van 1 juli 2019.

 

Wij adviseren u om goed na te denken over de mogelijk te nemen maatregelen als u nog niets hebt gedaan. Zodra de nieuwe lijst er voor onze branche is zullen wij u hierover informeren en dan kan iedereen aan de slag, ook diegenen die al bezig zijn geweest met dit onderwerp. Mocht u vragen hebben schroom dan niet om ons te bellen. We zoeken het graag voor u uit.